Menu
U bent hier: Home » Levering & retour

Leveringskosten

  • België: € 6,76
  • Nederland: € 7,50

Levering

De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Weyn's Honing NV en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Weyn's Honing NV kan in dat opzicht niet spelen.

De levering gebeurt hoofdzakelijk door Bpost. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Weyn's Honing NV in geval van laattijdige levering.

Bij de ontvangst van de bestelde goederen moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende (2) passages van de vervoerder, krijgt de klant een melding in de brievenbus waarmee hij of zij het pakket zelf kan ophalen in het aangewezen postkantoor.

De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn, dient de koper onmiddellijk Weyn's Honing NV per e-mail (of contactformulier op www.weynshoning.be of www.weyns-honing.com) te verwittigen. De klant kan in dit geval gebruik maken van het 'herroepingsrecht', zie bij het puntje hieronder)

Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

De verzendkost voor leveringen binnen België bedraagt €6,76. Dit wordt nogmaals weergegeven alvorens u uw bestelling afrondt en overgaat tot betaling.

Retour

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving (Wetboek Economisch Recht), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen (herroepingsrecht). De klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde goederen, om Weyn's Honing NV kennis te geven over herroeping van de aangekochte goederen. Nadien heeft de klant veertien dagen tijd om deze goederen terug te sturen naar Weyn's Honing NV tegen omwisseling of restitutie. om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking en onbeschadigd naar het volgende adres: Weyn's Honing NV, Gentseweg 323, 9120 Beveren-Waas, België.

Om beroep te doen op dit herroepingsrecht moet u, als klant, via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post, per fax of e-mail) Weyn's Honing NV (Gentseweg 323, 9120 Beveren-Waas - info@weyns-honing.com - 03/775.97.65) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan, als klant, hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (.docx), maar u bent hiertoe niet verplicht.

Indien de goederen zijn toegezonden aan Weyn's Honing NV onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Weyn's Honing NV zicht ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven, en dit zonder bijkomende kosten.

Garantie

In geen geval kan Weyn’s Honing NV verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Weyn’s Honing NV is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.
Weyn’s Honing NV geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst (+32(0)3/775.97.65 of info@weyns-honing.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Weyn's Honing nv, Gentseweg 323, 9120 Beveren-Waas.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Weyn's Honing NV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.